Garantstelling

Omschrijving: om de Stichting Bühneproducties in staat te stellen te kunnen starten met de nieuwe productie, heeft het bestuur van de Stichting gevraagd of de Vereniging (indien nodig) garant wil staan voor de opstartkosten ten bedrage van €5000,-- Het bestuur Vereniging M&N heeft de toezegging gedaan onder voorbehoud van het gegeven dat het bestuur statutair verplicht is toestemming te vragen aan de leden voor akkoordverklaringen voor uitgifte van bedragen boven €1500,-- Vraagstelling aan jou: kun je akkoord gaan met bovenstaand omschreven garantstelling? In bovenstaand keuzemenu kun je je voorkeur aangeven.
Na aanvinken van reCHAPTCHA (ík ben geen robot) en 'Verzenden' wordt jouw keuze direct doorgestuurd naar de mailbox van Bernadette (secretaris). Het gebruik van voor- en achternaam stelt Bernadette in de gelegenheid na te gaan of alle leden het formulier hebben ingevuld en dubbellingen worden voorkomen. Bij meerderheid van stemmen (volgens reglement statuten M&N) wordt de toestemmingsverklaring aangenomen. Leden en beide besturen worden van de uitkomst via secretariaat op de hoogte gebracht.