Burgemeesters eregasten première Maos en Neker

Eerste officiële (grensoverschrijdende) activiteit voor Wim Hillenaar 

MAASTRICHT/RIEMST, 26 SEPTEMBER – Burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht en zijn ambtsgenoot Mark Vos van Riemst zijn op 17 november de eregasten bij de premièrevoorstelling van Veerteg meh nog lang neet veerdegde wervelende zjubilei-revue waarmee het Maastrichtse zang- en theatergezelschap Maos en Neker zijn veertigjarig bestaan viert. ,,Voor ons als vereniging is het een grote eer dat beide burgemeesters tijdens de eerste voorstelling naast elkaar op de voorste rij te zitten”, aldus voorzitter Lou Mullenders van de Maastrichtse zaank- en kemedievereiniging.

Voor de onlangs aangetreden Hillenaar – hij volgde op 1 juli jongstleden Annemarie Penn op – is het de eerste keer sinds zijn benoeming dat hij officieel acte de présence geeft in België. De reeks voorstellingen is dan ook feitelijk een Maastrichtse aangelegenheid. 

Wat de uitvoeringen extra bijzonder maakt is dat ze – anders dan gebruikelijk – niet plaatsvinden in de hoofdstad van Nederlands Limburg, maar in theater ‘t Paenhuys in de Belgisch Limburgse buurgemeente Riemst. ” Die keuze is noodgedwongen gemaakt omdat we in die gemeente kunnen beschikken over een zogeheten middenzaal, een optie die in ‘thuisstad’ Maastricht vooralsnog ontbreekt”, legt voorzitter Mullenders uit.

Grote productie

De jubileumvoorstellingen staan gepland in de derde week van november en de eerste week van december. Het gaat vooralsnog om in totaal acht matinée- en avondvoorstellingen. Het programma omvat een selectie van hoogtepunten van de producties Maos en Neker uit de afgelopen veertig jaar. Daarnaast wordt al voorzichtig vooruitgeblikt naar de grote productie, die gepland staat in het voorjaar van 2025. De kaartverkoop is gestart. ,,We horen overal dat veel mensen zich op de voorstellingen verheugen” , aldus Mullenders.
De jubileumvoorstelling is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van onder meer de Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg, het Elisabeth Strouven Fonds, de Stichting Kannunik Salden/Nieuwenhof en het Prins Bernhard Cultuurfonds. ,” Ook enkele andere instanties hebben een donatie toegezegd.”

Nieuwe basis

Maos en Neker, opgericht in 1983, timmert na een gedwongen coronapauze opnieuw stevig aan de weg. Het gezelschap maakt toonaangevende voorstellingen in het Maastrichtse dialect. Het heeft intussen een groot aantal muzikale theaterproducties op zijn naam heeft staan. Inmiddels legt het amateurgezelschap met het aantrekken van een aantal professionele krachten een nieuwe basis voor een bloeiende toekomst. 
Maos en Neker presenteerde in het verleden om de twee jaar een grote productie in de Bonbonnière, de vroegere stadschouwburg van Maastricht, maar dat kenmerkende gebouw staat alweer zo’n vier jaar leeg. De toekomst is onzeker, aangezien de noodzakelijke renovatie van de ‘snoepdoos’ nog veel geld en tijd zal gaan kosten. De komst van een nieuwe middenzaal met 350 plaatsen bij het Theater aan het Vrijthof, laat nog tot het najaar van 2027 op zich wachten. Om die reden hebben we voor onze productie – eind dit jaar – gekozen voor theater ‘t Paenhuys in Riemst, een heel mooi en professioneel theater, waarover de op dit moment in Maastricht helaas niet kunnen beschikken.”

 

 

 

Door LMull